Latihan Kecekapan Kakitangan Taska & Tadika BondaMama

Latihan Pembangunan Kecekapan kakitangan taska dan tadika adalah meliputi pelbagai aspek yang luas bersangkutan dengan program kemajuan kemahiran dalam bidang pembangunan awal kanak-kanak.

Pengusaha dan kakitangan taska dan tadika digalakkan untuk berterusan mempertingkat dan mengemaskini pengetahuan dalam pembangunan awal kanak-kanak kerana bidang ini juga sentiasa berkembang maju dengan derasnya, terutama setelah mengguna pakai dan mengguna terima teknologi dan inovasi.