Buku-Buku Untuk Modul dan Kurikulum Terbaharu BondaMama

BondaMama dengan kerjasama beberapa penerbit buku tempatan akan mula menerbit buku-buku pembelajaran dan buku kerja berdasarkan modul dan kurikulum yang dirangka oleh BondaMama.

Buku-buku ini akan merangkumi dan melengkapi sistem interaktif OrecaPlan yang digunapakai di semua cawangan BondaMama nanti.