Kursus Kecekapan Pengurusan Taska dan Tadika BondaMama

Kursus-kursus pengurusan yang dianjurkan oleh BondaMama boleh membantu kakitangan dalam perjalanan  untuk menjadi kakitangan yang berkelayakan dan profesional mampu memimpin dalam masa yang tidak menentu dan perubahan, mampu berfikir secara kritis dan bertindak secara strategik. Peserta kursus pengurusan mempelajari strategi untuk meningkatkan prestasi pekerja, menarik bakat, memulihara sumber bagi kelestarian dan membangunkan proses perniagaan yang cekap.